ផ្នែកជាងសំណង់ ផ្នែកបេតុង

ហាង ហាង
  • Ad ID : 5388272
  • Locations : Phnom Penh
  • Posted :
  • View : 42

Description

  • Job TypeFull-time

-សំរាប់មនុស្សប្រុស:ជាងចេះផ្សារដែកនឹងយល់ពីករងារខ្លះៗ/ប្រាក់ដែលទទួលបានក្នុង/ថ្ងៃ40000រៀលឡើងទៅ
-សំរាប់កូនជាងប្រុស:ឧស្សារព្យាយាមក្នុងការងារប្រាក់ដែលទទួលបានក្នុង/ថ្ងៃ 38000៛ ឡើងទៅ
-សំរាប់កូនជាងស្រី:ឧស្សារព្យាយាមក្នុងការងារប្រាក់ដែលទទួលបានក្នុង/ថ្ងៃ 28000៛ ឡើងទៅ
= >បញ្ជាក់់: ក្នុងអាទិត្យ បើកប្រាក់ឈ្នួលម្ដង រាល់ថ្ងៃសៅរ៍
(មានកន្លែងស្នាក់នៅ


* ដើម្បីទទួលបានការងាររហ័ស សូមកុំភ្លេចបញ្ជាក់ថា៖ អ្នកបានឃើយ ការងារនេះនៅលើខ្មែរ២៤!
* To get a job quickly, do not forget to say you saw this job on Khmer24!
Feedback