ញុំស្វែងរកការងារ Desgin Part Time

Phomsok Mony
  • Ad ID : 3433363
  • Locations : Phnom Penh
  • Posted :
  • View : 178

Description

  • Job TypeFreelance
  • Experience1 Year Up
  • Salary Start From$1 Up

ញុំស្វែងរកការងារ Desgin Part Time
រាល់ថ្ងៃខ្ញុំធ្វើការងារ Desginer ក្នុងក្រុមហុ៑នទូរស័ព្ទមួយ !
-មានបពិសោធន 1 ឆ្នាំ
-Photoshop, Illustrator, After Effect, Adobe Premiere, Sketchup, Cinema 4D
-Poster Facebook, Video Animation, Video editor, 3D Design, 3D Decor


* ដើម្បីទទួលបានការងាររហ័ស សូមកុំភ្លេចបញ្ជាក់ថា៖ អ្នកបានឃើយ ការងារនេះនៅលើខ្មែរ២៤!
* To get a job quickly, do not forget to say you saw this job on Khmer24!

Similar Jobs

Feedback