ទទួលខុសត្រូវលើការធានាគុណភាព និង រៀបចំឯកសារសម្រាប់ ISO 9001:2015

ទទួលខុសត្រូវលើការធានាគុណភាព និង រៀបចំឯកសារសម្រាប់ ISO 9001:2015

Sreypov
  • Ad ID : 8871697
  • Locations : Phnom Penh
  • Posted :
  • View : 382
$270+

Description

  • Job TypeFull-time
  • Min Salary$270+

ភារកិច្ច
១.កំណត់និង តាក់តែងនូវរាល់វិធីសាស្រ្តប្រតិបត្តិការស្តង់ដា SOP នានាសំរាប់ការងារទាំងអស់នៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ ដើម្បីត្រៀមសម្រាប់ការសុំ ISO 9001:2015។
២.ត្រូវប្រាកដថាគ្រប់ SOPs ដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវបានរក្សាទុកយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍។
៣.ទំនាក់ទំនងជាមួយមន្ទីរពិសោធន៍ជាដៃគូដើម្បីត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃគុណភាព ពីខាងក្រៅ(EQC & EQA)។
៤.ត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃគុណភាពផ្ទៃក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ដោយសហការជាមួយនឹងផ្នែកធានាគុណភាពផ្ទៃក្នុង (IQA) របស់ ស.វ.ស។
៥.ទទួលនិងពិនិត្យការបញ្ជាទិញសម្ភារ ប្រតិករ របស់មន្ទីរពិសោធន៍ ដើម្បីធានាបាននូវ ភាពត្រឹមត្រូវ ភាពពេញលេញនិងច្បាស់លាស់។
៦.ទទួលខុសត្រូវក្នុងការត្រួតពិនិត្យនិងពិនិត្យឡើងវិញនូវបរិមាណស្តុក
និងការរក្សាកំណត់ត្រាដើម្បីទប់ស្កាត់ចន្លោះប្រហោងនៃសារពើភ័ណ្ឌ។
៧.ធ្វើសន្និធិ សម្ភារ ប្រតិករ នៅមន្ទីរពិសោធន៍ដើម្បីធានាថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានទុកដាក់ក្នុងសីតុណ្ហភាពត្រឹមត្រូវ។
៨.ថែទាំ និងតាមដានស្ថានភាពឧបករណ៍សម្ភារៈក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍តាម ទីកន្លែងដែលបានកំណត់អោយមានសណ្តាប់ធ្នាប់ល្អ។
៩.ធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកមន្ទីរពិសោធន៍ ស្តីពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពមន្ទីរពិសោធន៍ (Quality Management System)។
១០. ជួយដល់សកម្មភាពនានា ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការត្រួតពិនិត្យគុណភាព
ស្របតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិនៃគុណភាព។
១១.រាយការណ៍ពីបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់ទៅកាន់ប្រធានមន្ទីរពិសោធន៍ដើម្បីដោះស្រាយ។
១៥.អនុវត្តតាមការចាត់តាំងរបស់ប្រធាន និង ការចាត់តាំង ផេ្សងៗរបស់ ស.វ.ស។

គុណវុឌ្ឍិ
-មានសញ្ញាបត្រយ៉ាងទាបត្រឹម បរិញ្ញាបត្រ។
-មានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេស ក្នុងការសរសេរ
និងនិយាយបានល្អ។
-មានអាយុចាប់ពី២៣ ដល់ ៤០ឆ្នាំ (ទាំងពីរភេទ)។
-ចេះប្រើប្រាស់កម្មវិធី Word, Excel, Power
point
-មានសីលធម៌រស់នៅល្អ ថ្លៃថ្នូរ ស្លូតបូត គោរពគ្នា
ទៅវិញទៅមក និង គោរពវិន័យ ស.វ.ស បានល្អ។
-មានស្មារតីទទួលខុសត្រូវ និងតម្លាភាពក្នុង
ការងារ។
-មានស្មារតីធ្វើការងារជាក្រុម និងមានភាពអំណត់
អត់ធន់ក្នុងការងារ។
-បានការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ Covid-19 តាម
ការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល។


* ដើម្បីទទួលបានការងាររហ័ស សូមកុំភ្លេចបញ្ជាក់ថា៖ អ្នកបានឃើញ ការងារនេះនៅលើខ្មែរ២៤!
* To get a job quickly, do not forget to say you saw this job on Khmer24!
p-17380609
Sreypov
  • Website
  • Address
    Phnom Penh , ​សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល
Apply For This Job

Similar Jobs

Feedback