បុគ្គលិកបើកបររថយន្ត នៃ ស.វ.ស (០១រូប)

Hong Sreypov
  • Ad ID : 8404402
  • Locations : Phnom Penh
  • Posted :
  • View : 1735
Negotiate

Description

  • Job TypeFull-time

ភារកិច្ច
- ថែទាំ និង សំអាតរថយន្តឲ្យបានស្អាតជាប្រចាំ
- បើកបរ និង ដឹកជញ្ជូន រាល់តម្រូវការ របស់ ស.វ.ស
- កត់ត្រាចូលសៀវភៅតាមដានរថយន្ត រាល់ពេលធ្វើការ ជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ គ្រឿងបន្លាស់ផ្សេងៗ
- ធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ ខែ ពីសកម្មភាព និង រយៈចំងាយ នៃការបើកបរ ប្រចាំថ្ងៃ
- ចូលរួមរាល់ការចាត់តាំងរបស់ ស.វ.ស។
គុណវុឌ្ឍិ
- មានប័ណ្ណបើកបររថយន្ត ប្រភេទ (គ) ឡើងទៅ
- មានបទពិសោធន៍បើកបររថយន្ត ២៥ កៅអី ឬច្រើនជាងនេះ
យ៉ាងតិច ០១ឆ្នាំ
- ទទួលខុសត្រូវក្នុងការងារ និង មានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់
- មានការប្រាស័្រយទាក់ទងល្អ រួសរាយ រាក់ទាក់ ស្លូតបូត សុភាព រាបសារ និង គោរពវិន័យ ស.វ.ស
- មានអាយុចាប់ពី ២០ឆ្នាំ ដល់ ៤៥ឆ្នាំ
- មានសុខភាពល្អ កាយសមប្បទារគ្រប់គ្រាន់
- បានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំង Covid-19 យ៉ាងហោចដល់ ដូសជំរុញទី៣
- មានសមត្ថភាពអាចជួសជុលរថយន្តក្នុងកម្រិតមូលដ្ឋាន។


* ដើម្បីទទួលបានការងាររហ័ស សូមកុំភ្លេចបញ្ជាក់ថា៖ អ្នកបានឃើញ ការងារនេះនៅលើខ្មែរ២៤!
* To get a job quickly, do not forget to say you saw this job on Khmer24!
Feedback