បង្រៀនភាសាអង់គ្លេសតាមផ្ទះគ្រប់កំរិត

pharnika
  • Ad ID : 3775709
  • Locations : Phnom Penh
  • Posted :
  • View : 151

Description

  • Job TypePart-time
  • Experience10 Year Up

*មានបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសគ្រប់កំរិត ដូចជា
- ថ្នាក់សន្ទនា ជាភាសាអង់គ្លេស
- របៀបសរសេរ ជាភាសាអង់គ្លេស
- របៀបនិយាយ អោយស្ទាត់ជំនាញជាភាសាអង់គ្លេស
- ថ្នាក់វេយ្យាករណ៍ គ្រប់កំរិត និងថ្នាក់ TOEFL ជាដើម


* ដើម្បីទទួលបានការងាររហ័ស សូមកុំភ្លេចបញ្ជាក់ថា៖ អ្នកបានឃើយ ការងារនេះនៅលើខ្មែរ២៤!
* To get a job quickly, do not forget to say you saw this job on Khmer24!

Similar Jobs

Feedback