ប្រញាប់ឡើង កុំអោយបាត់បង់ឱកាសនេះអោយសោះ

Net Solution Online NSO
  • Ad ID : 3531728
  • Locations : Phnom Penh
  • Posted :
  • View : 274

Description

  • Job TypeFull-time
  • Experience1 Year Up

Marketing: ត្រូវកាអ្នកចេះទៅលើDigital Marketing (online)
- Socail Medai Marketing(Facbook Line Twitter GooglePluse Telegram YouTube...)
- Email Marketing (mailchimp…)
- Maketing Place(Khmer 24 ,Khmer 12, Khmer 168, Monster, MyPsar, KohTmey…)
Sale:
* Sale Website: ផ្តោតសំខាន់ទៅលើ
- ទំនាក់ទំនងទៅកាន់អតិជន ដើម្បីធ្វើកាណាត់ជួប
- ទៅជួបភ្ញៀវ
- លេង Socail​ Media ផ្ទាល់ខ្លួន(Facebook Telegram Line...)
- ស្វែងរកអតិថិជនថ្មីៗសម្រាប់ធ្វើកាណាត់ជួប
- រៀបចំរបាយកាណ៍ ប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំអាទិត្យ ប្រចាំខែរ ប្រចាំឆ្នាំ
* Sale Software: ផ្តោតសំខាន់ទៅលើ
- ទំនាក់ទំនងទៅកាន់អតិជន ដើម្បីធ្វើកាណាត់ជួប
- ទៅជួបភ្ញៀវ
- លេង Socail​ Media ផ្ទាល់ខ្លួន(Facebook Telegram Line...)
- ស្វែងរកអតិថិជនថ្មីៗសម្រាប់ធ្វើកាណាត់ជួប
- រៀបចំរបាយកាណ៍ ប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំអាទិត្យ ប្រចាំខែរ ប្រចាំឆ្នាំ


* ដើម្បីទទួលបានការងាររហ័ស សូមកុំភ្លេចបញ្ជាក់ថា៖ អ្នកបានឃើយ ការងារនេះនៅលើខ្មែរ២៤!
* To get a job quickly, do not forget to say you saw this job on Khmer24!

Similar Jobs

Feedback