បេឡាករ សាខាខេត្តកំពង់ធំ

Mr. Lim Kanotonal
  • Ad ID : 3305106
  • Locations : Kampong Thom
  • Posted On :
  • View : 100

Description

  • Job TypeFull-time

ភារៈកិច្ច និងទំនួលខុសត្រូវ:
• ធ្វើការទទួលស្វាគមន៍អតិថិជនដោយភាពរួសរាយរាក់ទាក់ និងភាពកក់ក្តៅ
• ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មដ៏ល្អទៅអតិថិជន
• ធ្វើការត្រួតពិនិត្យសាច់ប្រាក់ដែលអតិថិជនបានបង់
• ធ្វើការសង្ខេបសមតុល្យសាច់ប្រាក់ មុនពេលនិងក្រោយពេលបញ្ចាប់ប្រតិបត្តិការធនាគារ
• ធ្វើការផ្តល់ព័ត៌មានជូនដល់អតិថិជនទាក់ទងនឹង ផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ធនាគារ
• ភារៈកិច្ចផ្សេងៗទៀតត្រូវបានចាត់ចែងដោយប្រធានបេឡាករ

លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស:
• ជានិស្សិតដែលបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ឬជានិស្សិតដែលកំពុងសិក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ ឬសញ្ញាបត្រដែលមានតម្លៃស្មើ
• អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបាន
• មានអត្តចរិតល្អ ស្មោះត្រង់ និងមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើការងារជាក្រុម
• មានចំណេះដឹងផ្នែកកុំព្យូទ័រ និងអាចប្រើប្រាស់អុីនធឺណែតនិងអុីម៉ែល
• មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការងារ


* ដើម្បីទទួលបានការងាររហ័ស សូមកុំភ្លេចបញ្ជាក់ថា៖ អ្នកបានឃើយ ការងារនេះនៅលើខ្មែរ២៤!
* To get a job quickly, do not forget to say you saw this job on Khmer24!

Similar Jobs

Feedback