ផ្នែកកិច្ចការទូទៅ មហាវិទ្យាល័យឱសថសាស្ត្រ

ផ្នែកកិច្ចការទូទៅ មហាវិទ្យាល័យឱសថសាស្ត្រ

Sreypov
  • Ad ID : 8871669
  • Locations : Phnom Penh
  • Posted :
  • View : 247
$270+

Description

  • Job TypeFull-time
  • Min Salary$270+

ភារកិច្ច
-រៀបចំលិខិតឆ្លើយតបនិងឯកសារពាក់ព័ន្ធជូនទៅដៃគូជាតិនិងអន្តរជាតិ
-តាមដានការអនុវត្តកិច្ចសហប្រតិបត្តការជា
មួយដៃគូ និងវាយតម្លៃលទ្ធផលសម្រេចបាន
-សម្របសម្រួលនិងអនុវត្តពិធីការទស្សនកិច្ច
ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិនិងសម្របសម្រួលលើគម្រោងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តការជាមួយដៃគូជាតិនិង អន្តរជាតិ
-រៀបចំអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នា និង គម្រោង ផែនការ ជាមួយដៃគូការងារប្រចាំឆ្នាំ
-គោរពតាមការចាត់តាំងរបស់មហាវិទ្យាល័យ
និង ការចាត់តាំងផ្សេងៗ របស់ ស.វ.ស ។
គុណវុឌ្ឍិ
-មានកម្រិតសញ្ញាបត្រយ៉ាងទាបបរិញ្ញាបត្រទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ឬ បរិញ្ញាបត្រ ផ្សេងៗទៀតប្រហាក់ប្រហែល។
-មានបទពិសោធន៍លើការងាររដ្ឋបាលនិងទំនាក់ទំនង
អន្តរជាតិ យ៉ាងតិច ០១ឆ្នាំ
-មានចំណេះដឹងនិងជំនាញផ្នែកកុំព្យូទ័រ Microsoft Office,
Internet and E-mail
-មានចំណេះដឹងល្អភាសាអង់គ្លេសឬ/និងភាសាបារាំង
-មានការប្រាស័យទាក់ទងល្អ រួសរាយ រាក់ទាក់ ស្លូតបូត
សុភាព រាបសារ និងគោរពវិន័យល្អ
-មានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការងារនិងមានស្មារតីធ្វើការជាក្រុម។
-បានចាក់វាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ តាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ។


* ដើម្បីទទួលបានការងាររហ័ស សូមកុំភ្លេចបញ្ជាក់ថា៖ អ្នកបានឃើញ ការងារនេះនៅលើខ្មែរ២៤!
* To get a job quickly, do not forget to say you saw this job on Khmer24!
p-17380609
Sreypov
  • Website
  • Address
    Phnom Penh , ​សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល
Apply For This Job

Similar Jobs

Feedback