ផ្នែកកាន់ស្តុក

S188.kh
  • Ad ID : 3975405
  • Locations :
  • Posted :
  • View : 117

Description

  • Job TypeFull-time
  • Salary Start From$1 Up

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដែលត្រូវបំពេញមុខងារដូចខាងក្រោម​ :

1- មុខដំណែង​ : ផ្នែក​ទីផ្សារ Marketing

2- មុខដំណែង​ : ផ្នែក​អ្នកកាន់ស្តុក​ Stock Controller

* ល័ក្ខខ័ណ្ឌ :

មុខដំណែងទី1 ត្រូវមានបទពិសោធន៍ផ្នែកទីផ្សារ ​ អាចចេះនិយាយ និងសរសេរ ​English បានខ្លះៗ

មុខដំណែងទី2 ត្រូវមានបទពិសោធន៍ផ្នែក Stock Controller ​ អាចចេះនិយាយ និងសរសេរ ​English បានខ្លះៗ

ហើយជាពិសេសត្រូវចេះកុំព្យូទ័រ កម្មវិធី Microsoft office: Word & Excell and Photo Shop…

បើបេក្ខជនមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអាស័យដ្ឋានដូចខាងក្រោម :

ផ្ទះលេខ 388 ផ្លូវ កម្ពុជាក្រោម​ , ជិតស្តុបណាមជីង
Email :
Tel : 017999xxx ចុចដើម្បីតេ/Click To Call / 0967999xxx ចុចដើម្បីតេ/Click To Callដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដែលត្រូវបំពេញមុខងារដូចខាងក្រោម​ :

1- មុខដំណែង​ : ផ្នែក​ទីផ្សារ Marketing

2- មុខដំណែង​ : ផ្នែក​អ្នកកាន់ស្តុក​ Stock Controller

* ល័ក្ខខ័ណ្ឌ :

មុខដំណែងទី1 ត្រូវមានបទពិសោធន៍ផ្នែកទីផ្សារ ​ អាចចេះនិយាយ និងសរសេរ ​English បានខ្លះៗ

មុខដំណែងទី2 ត្រូវមានបទពិសោធន៍ផ្នែក Stock Controller ​ អាចចេះនិយាយ និងសរសេរ ​English បានខ្លះៗ

ហើយជាពិសេសត្រូវចេះកុំព្យូទ័រ កម្មវិធី Microsoft office: Word & Excell and Photo Shop…

បើបេក្ខជនមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអាស័យដ្ឋានដូចខាងក្រោម :

ផ្ទះលេខ 388 ផ្លូវ កម្ពុជាក្រោម​ , ជិតស្តុបណាមជីង
Email :
Tel : 017999xxx ចុចដើម្បីតេ/Click To Call


* ដើម្បីទទួលបានការងាររហ័ស សូមកុំភ្លេចបញ្ជាក់ថា៖ អ្នកបានឃើយ ការងារនេះនៅលើខ្មែរ២៤!
* To get a job quickly, do not forget to say you saw this job on Khmer24!

Similar Jobs

Feedback