ផ្នែកកម្មសិក្សា និងអនុវត្តត្រាប់ មហាវិទ្យាល័យឱសថសាស្ត្រ

ផ្នែកកម្មសិក្សា និងអនុវត្តត្រាប់ មហាវិទ្យាល័យឱសថសាស្ត្រ

Sreypov
  • Ad ID : 8846113
  • Locations : Phnom Penh
  • Posted :
  • View : 168
$270+

Description

  • Job TypeFull-time
  • Min Salary$270+

ភារកិច្ច
-ចុះទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គភាពសម្ព័ន្ធកម្មសិក្សា ដើម្បីពិភាក្សា និង ទទួលព័ត៌មានត្រឡប់។
-ណែនាំតម្រង់ទិសនិស្សិតឱសថសាស្ត្រពីវិន័យ គោលបំណង
កម្មសិក្សា និងដឹកនាំនិស្សិតទៅតាមទីតាំងកម្មសិក្សា។
-ទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គភាពកម្មសិក្សា ដើម្បីស្នើសុំរៀបចំ អនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា ។
-ចុះតាមដាន វិន័យរបស់និស្សិតនៅតាមអង្គភាពកម្មសិក្សា។
-រៀបចំឯកសារ លិខិតស្នាមផ្សេងៗសម្រាប់ដំណើរការកម្មសិក្សា។
-ពិនិត្យ និងបញ្ចូលពិន្ទុ វត្តមាន របាយការណ៍កម្មសិក្សារបស់និស្សិត
-ចូលរួមរៀបចំកែលម្អសៀវភៅកម្មសិក្សាស្របតាមសមត្ថភាពគោលរបស់ឱសថការី។
-អភិវឌ្ឍកម្មវិធីធ្វើកម្មសិក្សាដោយសហការជាមួយផ្នែកពាក់ព័ន្ធក្នុងការវិភាគស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន និងសមត្ថភាពស្នូលរបស់ឱសថការី និង និយាម គ.ទ.ក ។
-តាមដានការអនុវត្តការងារកម្មសិក្សារបស់និសិ្សត ឱសថសាស្ត្រ
ឆ្នាំទី០៣ ដល់ ឆ្នាំទី០៥ ដោយសហការជាមួយការិយាល័យ និង ផ្នែកពាក់ព័ន្ធ និងអង្គភាពសម្ព័ន្ធកម្មសិក្សា។
-គោរពតាមការចាត់តាំងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ មហាវិទ្យាល័យឱសថ
សាស្ត្រ និងស.វ.ស ។
គុណវុឌ្ឍិ
-មានកម្រិតសញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រ (ទូទៅ) ឬ បរិញ្ញាបត្ររង
ក្នុងវិស័យសុខាភិបាល (បរិញ្ញាបត្រឱសថការី ឬសញ្ញាបត្រ
ប្រហាក់ប្រហែល ត្រូវបានផ្តល់អទិភាព)។
-សមត្ថភាពសេសេរលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត និងលិខិតរដ្ឋបាល
-មានចំណេះដឹង ភាសាបារាំង ភាសាអង់គ្លេស អាចសរសេរ និងទំនាក់ទំនងបាន ។
-មានសីលធម៌រស់នៅល្អ ថ្លៃថ្នូរ ស្លូតបូត គោរពគ្នាទៅវិញទៅ
មក និងគោរពវិន័យ ស.វ.ស បានល្អ ។
-មានស្មារតីទទួលខុសត្រូវ អនុវត្តន៍ការងារដែលថ្នាក់លើដាក់ឲ្យ និងមានគំនិតច្នៃប្រឌិត។
-មានស្មារតីធ្វើការងារជាក្រុម និងមានភាពអំណត់អត់ធន់ក្នុង
ការងារ ។
-ស្រលាញ់កិច្ចការបណ្តុះបណ្តាលនៅមហាវិទ្យាល័យឱសថ
សាស្ត្រ។
-មានសមត្ថភាពធ្វើការងារទំនាក់ទំនងក្នុងគ្រប់ស្ថានភាព។
-ចូលចិត្តពង្រីក និងពង្រឹងសមត្ថភាពដែលប្រើប្រាស់ក្នុង
ភារកិច្ចរបស់ខ្លួន។
-សមត្ថភាពការងារទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការការងារ។
-ចេះប្រើប្រាស់កម្មវិធី Word, Excel, WhatsApp
និង E-Mail ។
-បានការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ Covid-19 តាមការ
ណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល។


* ដើម្បីទទួលបានការងាររហ័ស សូមកុំភ្លេចបញ្ជាក់ថា៖ អ្នកបានឃើញ ការងារនេះនៅលើខ្មែរ២៤!
* To get a job quickly, do not forget to say you saw this job on Khmer24!
p-17380609
Sreypov
  • Website
  • Address
    Phnom Penh , ​សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល
Apply For This Job

Similar Jobs

Feedback