ផ្នែកគណនេយ្យ​ បន្ទាន់

Internatinal color
  • Ad ID : 4377064
  • Locations : Phnom Penh
  • Posted :
  • View : 583

Description

  • Job TypeFull-time
  • Experience2 Year Up
  • Salary Start From$300 Up

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកបន្ទាន់
*ផ្នែកគណនេយ្យ ចំនួន02នាក់

- ត្រូវចេះប្រើកម្មវិធី Microsoft Office (Word and Excel)
- ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវលើការងារដែលបានធ្វើ
- មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច 1 ឆ្នាំ ឡើងទៅ
- ត្រូវចេះការគ្រប់គ្រងបញ្ជីរស្នាម និង បង់ទំនិញផ្សេងៗ
- ត្រូវរៀបចំទុកដាក់បញ្ជីរទំនិញ តាមប្រភេទនីមួយៗ
- ត្រូវត្រួតពិនិត្យមើលផលិតផលចូល និង ចេញ ប្រចំាថ្ងៃ
- ត្រូវរៀបចំឯកសារ និង របាយការណ៍ បញ្ជីរស្តុក ដែលបានកាន់
- ត្រូវបូកសរុបរបាយការណ៍ស្តុកចេញ និងស្តុកចូលប្រចាំថ្ងៃ
- មានចិត្តអំណត់អត់ធន់ និងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារ
- មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន និងក្រុមការងារ
- ប្រាក់ខែអាចចរចាគា្នទៅតាមសម្ថតិភាពដែលយើងមាន


* ដើម្បីទទួលបានការងាររហ័ស សូមកុំភ្លេចបញ្ជាក់ថា៖ អ្នកបានឃើយ ការងារនេះនៅលើខ្មែរ២៤!
* To get a job quickly, do not forget to say you saw this job on Khmer24!

Similar Jobs

Feedback