ផ្នែកដឹកជញ្ជូន

p-17811118
  • Ad ID : 5135366
  • Locations : Phnom Penh
  • Posted :
  • View : 6

Description

  • Job TypeFull-time
  • Salary Start From$180 Up

ដឹកជញ្ជូនទំនិញក្នុងក្រុមហ៊ុនដោយម៉ូតូ
ដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់ក្រុមហ៊ុនទៅកាន់អតិថិជន
មានប្រាក់លើកទឹកចិត្តផ្សេងៗ


* ដើម្បីទទួលបានការងាររហ័ស សូមកុំភ្លេចបញ្ជាក់ថា៖ អ្នកបានឃើយ ការងារនេះនៅលើខ្មែរ២៤!
* To get a job quickly, do not forget to say you saw this job on Khmer24!
Feedback