ផ្នែកផែនការ មហាវិទ្យាល័យទន្តវទនសាស្ត្រ

Sreypov
  • Ad ID : 8561946
  • Locations : Phnom Penh
  • Posted :
  • View : 195
Negotiate

Description

  • Job TypeFull-time

ភារកិច្ច
-ជួយទទួលចុះឈ្មោះ សុំធ្វើនិក្ខេបបទរបស់និស្សិត។
-ជួយពិនិត្យរាល់ឯកសារពាក់ព័ន្ធរបស់និស្សិតក្នុងការរៀបចំ
ធ្វើនិក្ខេបបទ។
-ជួយរៀបចំបូកសរុបរបាយការណ៏និក្ខេបបទរបស់និស្សិត។
-គ្រប់គ្រងបញ្ជីឈ្មោះនិស្សិតគ្រប់ជំនាន់ដែលបានចុះឈ្មោះ
រៀបរៀងនិក្ខេបបទ។
-មានសមត្ថភាពរៀបចំរក្សាទុកនិងគ្រប់គ្រងឯកសារព្រម
ទាំងទិន្នន័យដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ។
-គោរពតាមការចាត់តាំងផ្សេងៗ របស់មហាវិទ្យាល័យ និង
ស.វ.ស។
គុណវុឌ្ឍិ
-មានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រង ឬសញ្ញាបត្រមានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែល។
-មានអាយុមិនលើសពី ៣៥ឆ្នាំ។
-មានបទពិសោធន៍ការងារយ៉ាងតិច ០១ឆ្នាំ។
-ចេះនិយាយ និងសរសេរភាសាអង់គ្លេស បានល្អ។
-មានចំណេះដឹង និងជំនាញប្រើប្រាស់កម្មវិធី Microsoft office, Internet
និង E-mail ។
-មានការប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ រួសរាយ រាក់ទាក់ ស្លូតបូត សុភាពរាបសា
ស្មោះត្រង់ និងគោរពវិន័យល្អ។
-មានការបត់បែន និងមានឆន្ទៈព្រមទាំងសមត្ថភាពធ្វើការដោយឯករាជ្យ និង
មានស្មារតីធ្វើការងារជាក្រុម។
-បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ រួចរាល់តាមការកំណត់ របស់
ក្រសួងសុខាភិបាល។


* ដើម្បីទទួលបានការងាររហ័ស សូមកុំភ្លេចបញ្ជាក់ថា៖ អ្នកបានឃើញ ការងារនេះនៅលើខ្មែរ២៤!
* To get a job quickly, do not forget to say you saw this job on Khmer24!
Sreypov
  • Website
  • Address
    Phnom Penh , ​សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល
Apply For This Job

Similar Jobs

Feedback