ផ្នែករដ្ឋបាល

p-17811118
  • Ad ID : 4479981
  • Locations : Phnom Penh
  • Posted :
  • View : 342

Description

  • Job TypeFull-time
  • Experience3 Year Up
  • Salary Start From$220 Up

ការគ្រប់គ្រងឯកសារ
ការតាក់តែងឯកសារ
ទំនាក់ទំនងឯកសារ
ការដោះស្រាយបញ្ហាទូទៅក្នុងក្រុមហ៊ុន
មានប្រាក់លើទឹកចិត្តផ្សេងៗជាច្រើន


* ដើម្បីទទួលបានការងាររហ័ស សូមកុំភ្លេចបញ្ជាក់ថា៖ អ្នកបានឃើយ ការងារនេះនៅលើខ្មែរ២៤!
* To get a job quickly, do not forget to say you saw this job on Khmer24!

Similar Jobs

Feedback