ផ្នែកលក់

KP Morn Dany
 • Ad ID : 5447479
 • Locations : Phnom Penh
 • Posted :
 • View : 1159

Description

 • Job TypeFull-time
 • Experience1 Year Up
 • Salary Start From$500 Up

បុគ្គលិកផ្នែកលក់
មានតួនាទីផ្តល់ព័ត៌មានជូនទៅអតិថិជន
ជំរុញក្នុងការលក់ និងត្រូវពន្យល់អំពីព័ត៌មានលម្អិតពីគម្រោងដល់អតិថិជន ដូចជាទំហំ តម្លៃ និងទីតាំងមុនណែនាំជូនដល់អតិថិជន។
អ្នកត្រូវស្វែងយល់ពីចំណងចំណូលចិត្តភ្ញៀវ និងប្រភេទផ្ទះដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ពេញចិត្តដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមឲ្យចំនឹងគោលដៅដែលភ្ញៀវត្រូវការ។
ទទួលភ្ញៀវទាំងថ្មីទាំងចាស់ និងខលតាមភ្ញៀវដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមជូនទៅអតិថិជនថ្មីដែលគាត់ចង់មកមើលគម្រោង។
ទោះបីជាក្រុមហ៊ុនបានជូនផ្ទះដល់ភ្ញៀវក្តី បុគ្គលិកផ្នែកលក់ត្រូវតាមដានយកចិត្តទុកដាក់ដល់អតិថិជនចាស់។
មានការទំនាក់ទំនង រួសរាយរាក់ទាក់ទៅភ្ញៀវ និង ផ្តល់ការគោរពដល់អតិថិជន និងបុគ្គលិករួមការងារទាំងឡាយ។

The responsibility of a sales consultant is to provide information concerning our projects in order to facilitate sales as well as explain in detail the basic information such as the size, the different prices, and the location of our projects to our valued customers. You must learn to understand the preferences as well as the type of houses that will be suitable for them. Additional duties include providing exceptional customer service, and calling up on new potential customers that are interested in our projects. Even though the company has transferred the ownership of our houses to our customers, a sales consultant must stay in touch in order to provide them with excellent post sales services. We require that the candidate has outstanding communication skills, excellent social skills, as well as being respectful of our customers and their coworkers.

Apply here ==> https://forms.gle/5CXRdBr41ZDSXiPY9


* ដើម្បីទទួលបានការងាររហ័ស សូមកុំភ្លេចបញ្ជាក់ថា៖ អ្នកបានឃើយ ការងារនេះនៅលើខ្មែរ២៤!
* To get a job quickly, do not forget to say you saw this job on Khmer24!
KP Morn Dany
 • Website
 • Address
  Phnom Penh , ភូមិស្រែអំបិល សង្កាត់ស្នោរ ខណ្ឌកំបូល រាជធានីភ្នំពេញ
Apply For This Job

Similar Jobs

Feedback