ផ្នែកសិក្សា មហាវិទ្យាល័យទន្តវទនសាស្ត្រ

Sreypov
  • Ad ID : 8561958
  • Locations : Phnom Penh
  • Posted :
  • View : 189
Negotiate

Description

  • Job TypeFull-time

ភារកិច្ច
-រៀបចំលិខិតបទដ្ឋានរបស់ការិយាល័យសិក្សាធិការ
-ជួយប្រមូលនិងរៀបចំឯកសារ IQA ក្នុងការិយាល័យសិក្សា
-យកវត្តមាននិស្សិតក្នុងការបង្រៀនទ្រឹស្តី ការអនុវត្តន៏ Skill-lab
ការប្រឡង OSCE និង រាប់វត្តមាន
-ជួយពិនិត្យលិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សាវិញ្ញាប័នប័ត្រនិងសញ្ញាប័ត្រ
របស់និស្សិត
-គ្រប់គ្រងបញ្ជីឈ្មោះ និងស្ថិតិនិស្សិត គ្រប់ជំនាន់
-គ្រប់គ្រងព្រឹត្តបត្រពិន្ទុ
-ទំនាក់ទំនង និងបញ្ជាក់ជាមួយគ្រូ/សាស្ត្រាចារ្យដែលត្រូវអញ្ចើញ
មកបង្រៀនតាមកាលវិភាគ (ទាំងម៉ោងទ្រឹស្ដី និងម៉ោងអនុវត្ត)។
-ស្រង់ និង បញ្ចូលទិន្នន័យវត្តមាន/អវត្តមាននិស្សិត ក្នុងប្រព័ន្ធ
-រៀបចំរក្សាទុកឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេង។
-គោរពតាមការចាត់តាំង របស់ ម.វទ និង ស.វ.ស។
គុណវុឌ្ឍិ
-មានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រង ឬ សញ្ញាបត្រមានតម្លៃ
ប្រហាក់ប្រហែល។
-មានអាយុមិនលើសពី៣៥ឆ្នាំ។
-មានចំណេះដឹង និង ជំនាញប្រើប្រាស់ផ្នែកកុំព្យូទ័រ Microsoft
Office, Internet and E-mail ។
-មានចំណេះដឹងផ្នែកភាសាអង់គ្លេសអទិភាព។
-មានបទពិសោធន៍ការងារផ្សេងៗទាក់ទង នឹង ការបណ្ដុះបណ្ដាល
យ៉ាងតិច ០១ឆ្នាំ។
-មានសាមគ្គីភាព ស្មារតីទទួលខុសត្រូវ ការងារជាក្រុមភាពស្មោះ
ត្រង់ និងគោរពវិន័យ ស.វ.សឱ្យបានល្អ។
-មានការប្រាស័្រយទាក់ទងល្អ រួសរាយ រាក់ទាក់ ស្លូតបូត
សុភាពរាបសារ និងសីលធម៏សង្គមល្អ។
-បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ រួចរាល់តាមការកំណត់
របស់ ក្រសួងសុខាភិបាល។


* ដើម្បីទទួលបានការងាររហ័ស សូមកុំភ្លេចបញ្ជាក់ថា៖ អ្នកបានឃើញ ការងារនេះនៅលើខ្មែរ២៤!
* To get a job quickly, do not forget to say you saw this job on Khmer24!
Sreypov
  • Website
  • Address
    Phnom Penh , ​សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល
Apply For This Job

Similar Jobs

Feedback