ផ្នែកអន្តេវាសិក (ទទួលបន្ទុក Portfolio)

Sreypov
  • Ad ID : 8527086
  • Locations : Phnom Penh
  • Posted :
  • View : 363
Negotiate

Description

  • Job TypeFull-time

ភារកិច្ច
1. សម្របសម្រួលរបាយការណ៍កម្មសិក្សាអន្តេវាសិក របស់និស្សិត ប្រចាំថ្ងៃ (Portfolio)
2. ទំនាក់ទំនង ផ្តល់ពត៏មាន ត្រឡប់ដល់និស្សិតអន្តេវាសិកវេជ្ជសាស្រ្ត
3. រៀបចំឯកសារ Portfolio របស់និស្សិតអន្តេវាសិកវេជ្ជសាស្រ្ត
4. ធ្វើរបាយការណ៍ស្តីអំពីលទ្ធផលនៃការបំពេញ
Portfolio
5. ចូលរួមតាមការចាត់តាំងរបស់មវវ និង សវស
គុណវុឌ្ឍិ
1. មានសញ្ញាបត្រកម្រិត បរិញ្ញាបត្រ
2. មានចំណេះដឹង និងជំនាញប្រើប្រាស់កម្មវិធី Microsoft office,
Internet and Email
3. មានចំណេះដឹងភាសាបរទេសអង់គ្លេស ឬ បារាំង មធ្យម
4. មានស្មារតីធ្វើការងារជាក្រុមនិងមានភាពអំណត់អត់ធន់ ក្នុងការងារ
5. មានសីលធម៌រស់នៅល្អ ថ្លៃថ្នូរ ស្លូតបូត គោរពគ្នាទៅវិញទៅមក និងគោរពវិន័យ ស.វ.ស
6. មានសុខភាពល្អ
7. បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ រួចរាល់តាមការកំណត់ របស់
ក្រសួងសុខាភិបាល ។


* ដើម្បីទទួលបានការងាររហ័ស សូមកុំភ្លេចបញ្ជាក់ថា៖ អ្នកបានឃើញ ការងារនេះនៅលើខ្មែរ២៤!
* To get a job quickly, do not forget to say you saw this job on Khmer24!
Sreypov
  • Website
  • Address
    Phnom Penh , ​សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល
Apply For This Job

Similar Jobs

Feedback