ផ្នែក កិច្ចការនិស្សិត មហាវិទ្យាល័យឱសថសាស្ត្រ

Sreypov
  • Ad ID : 8561992
  • Locations : Phnom Penh
  • Posted :
  • View : 228
Negotiate

Description

  • Job TypeFull-time

ភារកិច្ច
-គ្រប់គ្រងបន្ទប់សិក្សា រៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ត្រួតពិនិត្យអនាម័យ
បើកបិទចរន្ដអគ្គីសនីសម្ភារ:ឧបករណ៍នានា និងរាយការណ៍
អំពីតម្រូវការក្នុងការជួសជុលសម្ភារ:ឧបករណ៍ដែលមាននៅក្នុង
បន្ទប់សិក្សានីមួយ។
-សម្របសម្រួលដល់ការបង្រៀន និង ការរៀននៅតាមបន្ទប់សិក្សា
ធានាឱ្យបរិយាកាសសិក្សាប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន។
-ទំនាក់ទំនង និង បញ្ជាក់ជាមួយគ្រូ/សាស្ត្រាចារ្យដែលត្រូវអញ្ចើញ
មកបង្រៀនតាមកាលវិភាគ ( ទាំងម៉ោងទ្រឹស្ដី និងម៉ោងអនុវត្ត )។
-ស្រង់ និង បញ្ចូលទិន្នន័យវត្តមាន/អវត្តមាននិស្សិត ក្នុងប្រព័ន្ធ
កុំព្យូទ័រប្រចាំថ្ងៃ តាមថ្នាក់ដែលទទួលខុសត្រូវ។
-រាយការណ៍អំពីនិស្សិតដែលអវត្តមានជិតដល់រយ:ពេលដែល
អនុវតុ្តឲ្យប្រឡង និង ក្នុងការពិនិត្យសុពលភាព សម្រាប់ការប្រឡង
របស់និស្សិត។
-ស្រង់ និងបញ្ចូលទិន្នន័យវត្តមានប្រចាំថ្ងៃរបស់គ្រូបង្រៀនតាម
ថ្នាក់នីមួយៗ ។
-ផ្សព្វផ្សាយសេចក្ដីជូនដំណឹង បទបញ្ជា គោលការណ៍ និង
ព័ត៌មានផ្សេងៗ ជូនដល់និស្សិតតាមការណែនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ
អង្គភាព។
-តាមដាន និង ជម្រុញឱ្យនិស្សិតគោរពបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង និង
គោលការណ៍នានារបស់ ស.វ.ស។

-តាមដាន និងជម្រុញការចុះឈ្មោះចូលរៀន និង បង់ថ្លៃសិក្សា
របស់និស្សិត។
-ទំនាក់ទំនង និងផ្សព្វផ្សាយទៅនិស្សិត និងអាណព្យាបាលនិស្សិត
ក្នុងករណីនិស្សិតមកសិក្សា មិនទៀងទាត់ ឫ បញ្ហាណាមួយ។
-ដឹកនាំ និងសម្របសម្រួលនិស្សិតចូលរួមសកម្មភាពផ្សេងៗ
របស់ ស.វ.ស និងការងារសប្បុរសធម៌ និងសង្គមនានា។
-ចូលរួមសម្របសម្រួលក្នុងការប្រជុំ និងកម្មពិធីផ្សេងៗរបស់
ផ្នែកកិច្ចការនិស្សិត។
-របាយការណ៍សកម្មភាព និង លទ្ធផលការងារ តាមការទទួល
ខុសត្រូវ ។
-រៀបចំរក្សាទុកឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេង។
-ចូលរួមរាល់ភារកិច្ចតាមការចាត់តាំងរបស់ ម.ឱ និង ស.វ.ស។
គុណវុឌ្ឍិ
-មានសញ្ញាបត្រកម្រិតបរិញ្ញាបត្រ ។
-មានអាយុ ២៥ ដល់ ៣៥ឆ្នាំ។
-មានចំណេះដឹង និង ជំនាញប្រើប្រាស់ផ្នែកកុំព្យូទ័រ
Microsoft Office, Internet and E-mail ។
-មានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសមធ្យម។
-មានបទពិសោធន៍ការងារផ្សេងៗ យ៉ាងតិច ០១ឆ្នាំ។
-មានសាមគ្គីភាព ស្មារតីទទួលខុសត្រូវ ការងារជាក្រុម
ភាពស្មោះត្រង់ និងគោរពវិន័យ ស.វ.ស ឱ្យបានល្អ។
-មានការប្រាស័្រយទាក់ទងល្អ រួសរាយ រាក់ទាក់ ស្លូត
បូត សុភាពរាបសារ និងសីលធម៏សង្គមល្អ។
-មានគំនិតផ្តួចផ្ដើម និង មានភាពជាអ្នកដឹកនាំ។
-មានបណ្ណ័ចាក់វ៉ាក់សាំង កូវីត១៩ ។


* ដើម្បីទទួលបានការងាររហ័ស សូមកុំភ្លេចបញ្ជាក់ថា៖ អ្នកបានឃើញ ការងារនេះនៅលើខ្មែរ២៤!
* To get a job quickly, do not forget to say you saw this job on Khmer24!
Sreypov
  • Website
  • Address
    Phnom Penh , ​សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល
Apply For This Job

Similar Jobs

Feedback