ផ្នែក Credit Office

Sopheap Zin Full
  • Ad ID : 5394816
  • Locations :
  • Posted :
  • View : 257

Description

  • Job TypeFull-time
  • Salary Start From$180 Up

ប្រឡងជាប់រឺធ្លាក់ 12 (មធ្យមសិក្សារទុរយភូមិ)
_អាយុចាប់ពី 18 ឆ្នាំឡើង
_ចរឹកស្លូតបូតសុភាពរៀបសារ...


* ដើម្បីទទួលបានការងាររហ័ស សូមកុំភ្លេចបញ្ជាក់ថា៖ អ្នកបានឃើយ ការងារនេះនៅលើខ្មែរ២៤!
* To get a job quickly, do not forget to say you saw this job on Khmer24!
Feedback