ភ្នាក់ងារលក់ (10នាក់)

You Can Win Real Estate Co., Ltd.
  • Ad ID : 4278199
  • Locations : Phnom Penh
  • Posted :
  • View : 213

Description

  • Job TypeFull-time
  • Salary Start From$500 Up

ភារកិច្ច និងទទួលខុសត្រូវសំខាន់ៗ
- ទំនាក់ទំនងជាមួយភ្ញៀវ
- រៀបចំការណាត់ជួបជាមួយភ្ញៀវ
- ជួយពន្យល់បង្ហាញគម្រោងដល់ភ្ញៀវ
- ជួយនាំភ្ញៀវទៅមើលទីតាំងគម្រោង
- ជួយសម្របសម្រួលការទិញរបស់ភ្ញៀវ
- តាមដានការបង់ប្រាក់អតិថិជន
លក្ខណៈសម្បត្តិ៖
- ទាំងពីរភេទ
- មានសញ្ញាប័ត្របាកឌុបឡើង
- មិនតម្រូវមានបទពិសោធន៍ធ្វើការងារ
- ចេះ ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន
- មានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ
- អាចសរសេរភាសាខ្មែរបានល្អ
- ចេះប្រើបណ្តាញសង្គម


* ដើម្បីទទួលបានការងាររហ័ស សូមកុំភ្លេចបញ្ជាក់ថា៖ អ្នកបានឃើយ ការងារនេះនៅលើខ្មែរ២៤!
* To get a job quickly, do not forget to say you saw this job on Khmer24!
Feedback