ភ្នាក់ងារឥណទាន

So Vann
  • Ad ID : 5380147
  • Locations :
  • Posted :
  • View : 502

Description

  • Job TypeFull-time
  • Salary Start From$280 Up

៙លក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើស
- អាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំឡើងទៅ
- ជាសិស្សបញ្ចប់ថ្នាក់ទី១២ (ជាប់ ឬ ធ្លាក់បាក់ឌុប)

- មានទំនាក់ទំនងល្អ ស្វាហាប់ និងរួសរាយរាក់ទាក់
- សុខភាពល្អ ស្មោះត្រង់ និងមានការប្តេជ្ញាខ្ពស់ចំពោះការងារ
- មានឆន្ទៈក្នុងការបំរើការងារ និងទទួលយកអ្វីដែលថ្មី


- ការឈប់សម្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ
- ផ្តល់កន្លែងស្នាក់នៅ
- ផ្តល់ប្រាក់ថ្លៃសាំង និង ប្រាក់ជួលម៉ូតូ

- ធានារ៉ាប់រងលើ គ្រោះថ្នាក់ការងារ និង សុខភាព
- ឯកសណ្ឋានការងារ
- ប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តផ្សេងៗទៀតជាច្រើន។
ទំនួលខុសត្រូវ

- រៀបចំផែនការ ផ្តល់ប្រាក់កម្ចី និងការប្រមូលប្រាក់កម្ចី
- មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយក្រុមការងារ និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន
- កំណត់ ភូមិ និងអតិថិជនគោលដៅ ដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ
- ផ្សព្វផ្សាយ ផលិតផល និងសេវាកម្ម របស់គ្រឹះស្ថាន
- ស្វែងរកអតិថិជនសក្តានុពលដើម្បីផ្តល់នូវផលិតផល និង សេវាកម្ម ដល់ទីតាំងផ្ទាល់របស់អតិថិជន
- វិភាគលើផែនការអាជីវកម្ម លំហូរសាច់ប្រាក់ វាយតម្លៃទ្រព្យ ធានា និងស្ថានភាពគ្រួសាររបស់អតិថិជន
- ធ្វើការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី ការប្រមូលប្រាក់កម្ចី និងដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយអតិថិជន (ផ្អែកលើបញ្ហាជាក់ស្តែង)
- ធ្វើការត្រួតពិនិត្យ តាមដាន វាយតម្លៃអតិថិជន មុនពេល និងក្រោយពេល ផ្តល់ប្រាក់កម្ចី
- រៀបចំរបាយការណ៍ប្រចាំខែដល់ប្រធានតំបន់
- រៀបចំ និងរក្សា ពាក្យស្នើសុំខ្ចីប្រាក់ និងឯកសារតម្រូវដទៃទៀត
- ការងារដទៃទៀតអាស្រ័យលើអ្នកគ្រប់គ្រង ។


* ដើម្បីទទួលបានការងាររហ័ស សូមកុំភ្លេចបញ្ជាក់ថា៖ អ្នកបានឃើយ ការងារនេះនៅលើខ្មែរ២៤!
* To get a job quickly, do not forget to say you saw this job on Khmer24!
Feedback