មានជាងទឹកភ្លើងទឹកត្រជាក់ទទួលថែទំាតាមKTV &Hotel ផ្សេងៗទៀត

Sony Van
  • Ad ID : 3030591
  • Locations :
  • Posted :
  • View : 145

Description

  • Job TypeOther
  • Experience8 Year Up
  • Salary Start From$300 Up

ពីមុនម៉ៅការនៅបុរីប៉េងហួតមានបទពិសោធ ចំនួន 10ជាងមកហេីយ និងមានបពិសោធតាមKTV 5 ឆ្នំាមកហេីយ និងមានទទួលសារេភ្លេងផងដែរ


* ដើម្បីទទួលបានការងាររហ័ស សូមកុំភ្លេចបញ្ជាក់ថា៖ អ្នកបានឃើយ ការងារនេះនៅលើខ្មែរ២៤!
* To get a job quickly, do not forget to say you saw this job on Khmer24!

Similar Jobs

Feedback