មន្រ្តីឥណទានជាន់ខ្ពស់ (ខេត្តកំពង់ធំ)

SOPHAL LONH
  • Ad ID : 3672214
  • Locations :
  • Posted :
  • View : 111

Description

  • Job TypeFull-time

1. ភារៈកិច្ច និងទំនួលខុសត្រូវ:
• អនុវត្តកិច្ចការឥណទានក្នុងតំបន់ដែលខ្លួនប្រតិបត្តិការដោយធានាអនុវត្តការងារឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ទាំងការផ្សព្វផ្សាយ ការបញ្ចេញឥណទាន ប្រមូលឥណទាន និងការដោះស្រាយបញ្ហាឥណទាន ។
• ត្រួតពិនិត្យនូវរាល់ភាពអសកម្មការងារ ដើម្បីធ្វើការកែលម្អ និងបំពេញចំណុចខ្វះខាត ឲ្យបានទាន់ពេលវេលា និងមានប្រសិទ្ធភាព។
• ធ្វើការរៀបចំនិងពិនិត្យឡើងវិញនូវរបាយការណ៍ឥណទានប្រចាំសប្តាហ៍ជូនដល់ប្រធាន
សាខា
• ភារៈកិច្ចផ្សេងៗទៀតត្រូវបានចាត់ចែងដោយប្រធានសាខា

2. លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស:
• បញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ ឫសញ្ញាបត្រដែលមានតម្លៃស្មើ
• មានបទពិសោធន៍លើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ យ៉ាងតិច២ឆ្នាំ
• អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបាន
• មានចំណេះដឹងផ្នែកកុំព្យូទ័រ និងអាចប្រើប្រាស់អុីនធឺណែត និងអុីម៉ែល
• មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការងារ
• មានអត្តចរិតល្អ ស្មោះត្រង់ និងមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើការងារជាក្រុម


* ដើម្បីទទួលបានការងាររហ័ស សូមកុំភ្លេចបញ្ជាក់ថា៖ អ្នកបានឃើយ ការងារនេះនៅលើខ្មែរ២៤!
* To get a job quickly, do not forget to say you saw this job on Khmer24!
Feedback