អ្នកដឹកជញ្ជូន

Jame Jame
  • Ad ID : 3993497
  • Locations : Phnom Penh
  • Posted :
  • View : 25

Description

  • Job TypeOther
  • Experience1 Year Up
  • Salary Start From$200 Up

ប្រាក់ខែចាប់ពី150$ ទៅ 250$ និងមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភជាច្រើនផ្សេងទៀតដូចជា:
មានលុយបាយផ្សេង
លុយថ្លៃដឹកគិតជាកញ្ចប់ផ្សេង(មួយសប្តាហ៍គិតជូនម្តង)
លុយប្រាក់ខែទី13ផ្សេង
នឹងមានលុយលើកទឹកចិត្តជាច្រើនផ្សេងទៀត...
លក្ខណះបុគ្គលិក:
មានបទពិសោធន៍ខ្លះៗ
មានភាពស្មោះត្រង់
ឧស្សាហ៍ព្យាយាម
រុះរាយរាក់ទាក់ដាក់ភ្ញៀវ
មានភាពសហការណ៍ការងារគ្នា
មធ្យោបាយ:
ម៉ូតូរបស់ក្រុមហ៊ុន
សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន
ទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន
បញ្ចូលកាត់ទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន


* ដើម្បីទទួលបានការងាររហ័ស សូមកុំភ្លេចបញ្ជាក់ថា៖ អ្នកបានឃើយ ការងារនេះនៅលើខ្មែរ២៤!
* To get a job quickly, do not forget to say you saw this job on Khmer24!

Similar Jobs

Feedback