អ្នកផ្តល់ព័ត៍មាន ៣នាក់

សាលារៀនពន្លឺកុលបុត្រ ponleu kolboth school
  • Ad ID : 3272566
  • Locations : Phnom Penh
  • Posted :
  • View : 2

Description

  • Job TypeFull-time
  • Experience1 Year Up
  • Salary Start From$200 Up

ត្រូវចំណេះដឹង ចេះប្រឹប្រាស់កុំព្យូទ័័័រ ច្បាស់លាស់
មិនគិតពីកម្រិតសញ្ញាបត្រ គិតពីសមត្ថភាពជាចម្បង
មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បម្រេីការងារ
មានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់លេីការងារ
មានរូបសម្បតិ្តសមរម្យ
ស្រឡាញ់ក្មេង មានគំនិតអភិវឌ្ឍន៍
មានប្រាក់លេីកទឹកចិត្តសម្រាប់ការងារទៀងទាត់


* ដើម្បីទទួលបានការងាររហ័ស សូមកុំភ្លេចបញ្ជាក់ថា៖ អ្នកបានឃើយ ការងារនេះនៅលើខ្មែរ២៤!
* To get a job quickly, do not forget to say you saw this job on Khmer24!
សាលារៀនពន្លឺកុលបុត្រ ponleu kolboth school
Show on Google Map
Apply For This Job

Similar Jobs

Feedback