អ្នកសរសេរកម្មវិធី ការិយាល័យព័ត៌មានវិទ្យា

Hong Sreypov
  • Ad ID : 8423267
  • Locations : Phnom Penh
  • Posted :
  • View : 785
Negotiate

Description

  • Job TypeFull-time

ភារៈកិច្ច
- បង្កើតសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រស្របតាមតំរូវការរបស់ ស.វ.ស
- ថែរក្សាប្រព័ន្ធទាំងអស់របស់ ស.វ.ស ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និង ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
- ផ្តល់នូវការគាំទ្របច្ចេកទេសកម្រិតទីពីរដល់អ្នកប្រើប្រាស់ទាក់ទងនឹងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ
- ធ្វើការងារផ្សេងទៀតដែលចាត់តាំងដោយអ្នកគ្រប់គ្រង
- អនុវត្តតាមការចាត់តាំងរបស់ប្រធាន និង ការចាត់តាំង
ផេ្សងៗរបស់ ស.វ.ស ។
គុណវុឌ្ឍិ
- កម្រិតសញ្ញាបត្រយ៉ាងហោចបរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ឬ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
ឬសញ្ញាបត្រប្រហាក់ប្រហែល
- មានចំណេះដឹង សរសេរកម្មវិធីជាមួយភាសា PHP, JavaScript, HTML, CSS និង Bootstrap ឬផ្សេងៗទៀត
- មានចំណេះដឹងការប្រើប្រាស់ Framework ដូចជាCodeigniter, Laravel
ឬផ្សេងៗទៀត
- មានចំណេះដឹងលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ Mysql, SqlServer ឬផ្សេងទៀត
- មានចំណេះដឹងអំពីជំនាញបច្ចេកវិទ្យា និង មានចំណេះដឹងអំពីជំនាញវិភាគ និងរចនា
- មានគំនិងច្នៃប្រឌិត និងទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ
- មានលក្ខណសម្បត្តិល្អក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទង មានឥរិយាបថល្អ និង មានស្មារតីធ្វើការជាក្រុម ។
- បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ រួចរាល់តាមការកំណត់ របស់
ក្រសួងសុខាភិបាល។


* ដើម្បីទទួលបានការងាររហ័ស សូមកុំភ្លេចបញ្ជាក់ថា៖ អ្នកបានឃើញ ការងារនេះនៅលើខ្មែរ២៤!
* To get a job quickly, do not forget to say you saw this job on Khmer24!
Hong Sreypov
  • Website
  • Address
    Phnom Penh , សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល
Show on Google Map
Apply For This Job

Similar Jobs

Feedback