អ្នក​សំអាត

Digby's Restauran
  • Ad ID : 3647875
  • Locations :
  • Posted :
  • View : 228

Description

  • Job TypeFull-time
  • Salary Start From$198 Up

ប្រាក់ថ្ងៃក្នុងមួយថ្ងៃ $8 (ស្រី) ថែមជូនបាយថ្ងៃត្រង់មួយពេល
ប្រាក់ថ្ងៃក្នុងមួយថ្ងៃ $10 (ប្រុស) ថែមជូនបាយថ្ងៃត្រង់មួយពេល


* ដើម្បីទទួលបានការងាររហ័ស សូមកុំភ្លេចបញ្ជាក់ថា៖ អ្នកបានឃើយ ការងារនេះនៅលើខ្មែរ២៤!
* To get a job quickly, do not forget to say you saw this job on Khmer24!

Similar Jobs

Feedback