ឱកាសការងារសម្រាប់បងៗនៅភ្នំពេញ☺

Touch Thavan
  • Ad ID : 4692114
  • Locations :
  • Posted :
  • View : 758

Description

  • Job TypePart-time
  • Salary Start From$840 Up

ឱកាសការងារសម្រាប់បងៗនៅភ្នំពេញ


* ដើម្បីទទួលបានការងាររហ័ស សូមកុំភ្លេចបញ្ជាក់ថា៖ អ្នកបានឃើយ ការងារនេះនៅលើខ្មែរ២៤!
* To get a job quickly, do not forget to say you saw this job on Khmer24!

Similar Jobs

Feedback