ត្រូវការអ្នកដឹកជញ្ចូន

ត្រូវការអ្នកដឹកជញ្ចូន

TECH HUB
  • Ad ID : 8304674
  • Locations : Phnom Penh
  • Posted :
  • View : 220
$200+

Description

  • Job TypeFull-time
  • Min Salary$200+

ត្រូវការរេីសបុគ្គលិកផ្នែកដឹកជញ្ចូន​

១.អាយុចាប់ពី​ 18 ឆ្នាំឡេីង
២.ធ្វេីការពីថ្ងៃចន្ទដល់អាទិត្យ (មួយខែសំរាក់៤ថ្ងៃ)
៣.ប្រាក់ខែចាប់ពី១៨០ដុល្លារ
៤.មានប្រាក់លេីទឹកចិត្តប្រចាំខែ

***ក្រុមហ៊ុនជាអ្នករាប់រងខាងសាំងនិងម៉ូតូ


* ដើម្បីទទួលបានការងាររហ័ស សូមកុំភ្លេចបញ្ជាក់ថា៖ អ្នកបានឃើញ ការងារនេះនៅលើខ្មែរ២៤!
* To get a job quickly, do not forget to say you saw this job on Khmer24!
Feedback