ប្រធានឃ្លាំង

ប្រធានឃ្លាំង

Sambath
  • Ad ID : 8322975
  • Locations : Phnom Penh
  • Posted :
  • View : 328
Negotiate

Description

  • Job TypeFull-time
  • Experience2 Year+

- ចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកអំពី SOP​
- បំពេញតារាងតាមដានការអនុវត្តការងារ (Check list) ឲ្យបានទៀងទាត់
- ត្រួតពិនិត្យ និងរាប់ចំនួនឥវ៉ាន់ រួចបិទកូដលើទំនិញ
- ព្រីនបាកូដ រួចបិទលើឥវ៉ាន់នីមួយៗ
- ចាត់ចែងបុគ្គលិករៀបចំតាមប្រភេទឥវ៉ាន់នីមួយៗ បន្ទាប់ពីបិទលេខកូដរួច ដើម្បីងាយស្រួលរក
- បែងចែកឥវ៉ាន់តាមប្រភេទឲ្យបានត្រឹមត្រូវ (ឥវ៉ាន់ដែលមានគុណភាពល្អ និងឥវ៉ាន់ដែលបាក់បែក return ពីអតិថិជន
មកវិញ)
- ផ្ទៀងផ្ទាត់ទំនិញជាមួយ Packing List សម្រាប់ទំនិញក្រៅស្រុក និងផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយវិក្កយបត្រ សម្រាប់ទំនិញក្នុងស្រុក
- ពិនិត្យ និងផ្ទៀងផ្ទាស់សម្រាប់ទំនិញដែលខ្វះបំណែក
- ធានាការបិទកូដបានត្រឹមត្រូវ
- រាយការណ៍អំពីទំនិញដែលមានបញ្ហា (ទំនិញដែលខុសប្រក្រតី ទំនិញបាក់បែក ឬខូច) ទៅកាន់ប្រធានគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ឲ្យទាន់ពេលវេលា
- ទទួលបុង រៀបចំចាត់ចែងក្រុមការងារ ដើម្បីបញ្ចេញទំនិញបានទាន់ពេល
- រៀបចំអីវ៉ាន់ទុកមុន ១ថ្ងៃ​ក្នុងករណីបានទទួលបុងមុន
- ត្រូវបែងចែកកម្លាំងក្នុងការរៀបចំទំនិញសម្រាប់ក្រុមការងារឲ្យបានទាន់ពេល
- បន្ថែមកម្លាំងក្នុងការលើកដាក់ និងរៀបចំទំនិញ
- រៀបចំទំនិញសម្រាប់ផ្ទេរទៅសាខាផ្សេងៗ ឲ្យបានទាន់ពេល
- ធានាថាមិនមានការខ្វះខាតបំណែកនៃទំនិញ
- របាយការណ៍បញ្ចេញទំនិញប្រចាំថ្ងៃ ផ្ញើនៅម៉ោង 5
- របាយការណ៍ប្រចាំសប្ដាហ៍ (រៀងរាល់ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ ពេលល្ងាច)
- របាយការណ៍ប្រចាំខែ របាយការណ៍ទំនិញចូលឃ្លាំង (រៀងរាល់ថ្ងៃទី ០៥ នៃខែបន្ទាប់)
- របាយការណ៍ជួសជុលទំនិញដែលបាក់បែក (ទំនិញដែល return ពីអតិថិជនមកវិញ)
- របាយការណ៍បិទកូដទំនិញ
- ចូលរួមការប្រជុំឲ្យបានទៀងទាត់
- ចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលតាមការកំណត់របស់ប្រធានគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ ទាំងទ្រីស្ដី និងការអនុវត្តផ្ទាល់
* ទូរស័ព្ទលេខ
085666xxx ចុចដើម្បីតេ/Click To Call Cellcard
087885xxx ចុចដើម្បីតេ/Click To Call Smart (Telegram)


* ដើម្បីទទួលបានការងាររហ័ស សូមកុំភ្លេចបញ្ជាក់ថា៖ អ្នកបានឃើញ ការងារនេះនៅលើខ្មែរ២៤!
* To get a job quickly, do not forget to say you saw this job on Khmer24!
Feedback