1. អ្នកអានាម័យ, ១៥នាក់ /2. សន្តិសុខ, ២០នាក់ /3. អ្នកបើកបរ, ១៥នាក់

Zhong Ying International School
  • Ad ID : 3615047
  • Locations :
  • Posted :
  • View : 159

Description

  • Job TypeFull-time
  • Experience1 Year Up

 លក្ខណៈសម្បត្តិជ្រើសរើសៈ
- បញ្ចាប់ការសិក្សាយ៉ាងទាបចប់ថ្នាក់ទី០៩
- មានប័ណ្ឌបើកបរដែលនៅមានសុពលភាព
- មានបទពិសោធន៍ផ្នែកបើកបរចាប់ពី០១ឆ្នាំឡើងទៅ
- មានការយល់ដឹងពីច្បាប់ចរាចរ និងការប្រើប្រាស់យានយន្ត
- អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានខ្លះៗកាន់តែប្រសើរ


* ដើម្បីទទួលបានការងាររហ័ស សូមកុំភ្លេចបញ្ជាក់ថា៖ អ្នកបានឃើយ ការងារនេះនៅលើខ្មែរ២៤!
* To get a job quickly, do not forget to say you saw this job on Khmer24!

Similar Jobs

Feedback