ទំនាក់ទំនង ប៊ុន​ គុយ​ងីម​

លេខទូរស័ព្ទ : 012384766
Website : https://www.khmer24.com/KIMUY
ទីតាំង : ទីក្រុង / ខេត្ត Phnom Penh
អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះ 626 Eo, ផ្លូវ 128​ កម្ពុជាក្រោម, សង្កាត់ ផ្សារដេប៉ូ2, ខ័ណ្ឌ ទួលគោក ភ្នំពេញ
Open in Google Map
បញ្ចេញមតិ