ទំនាក់ទំនង Hong

លេខទូរស័ព្ទ : 070505678
Website : https://www.khmer24.com/KimhongChhour
ទីតាំង : សង្កាត់ / ឃុំ Stueng Mean Chey, ខណ្ឌ / ស្រុក Mean Chey, ទីក្រុង / ខេត្ត Phnom Penh
អាសយដ្ឋាន : ភូមិទ្រា​សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ​
បញ្ចេញមតិ