ទំនាក់ទំនង រូសុី ឃ្លាំងទិញលក់រថយន្ត

លេខទូរស័ព្ទ : 012468000,015468000
Website : https://www.khmer24.com/RohseeAuto
ទីតាំង : ទីក្រុង / ខេត្ត Phnom Penh
អាសយដ្ឋាន : អស័យដ្ឋាន៖ ផ្លូវ 1978 ភូមិភ្នំពេញថ្មី សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខ័ណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ (ហួសសាលកវិទ្យាល័យ IU សែនសុខ ប្រហែល ២០០ មែត្រ ក្រោយសាលាបឋមសិក្សាភ្នំពេញថ្មី ប្រហែល ២៥០ មែត្រ) ផែនទីទីតាំង https://maps.app.goo.gl/XZRm9Gy6fkS8x9918
Open in Google Map
បញ្ចេញមតិ