ទំនាក់ទំនង HEAK លក់ម៉ាស៊ីនភ្លើង

លេខទូរស័ព្ទ : 061592777,089377168
Website : https://www.khmer24.com/generator_Sale
ទីតាំង : សង្កាត់ / ឃុំ Phnom Penh Thmei, ខណ្ឌ / ស្រុក Saensokh, ទីក្រុង / ខេត្ត Phnom Penh
អាសយដ្ឋាន :
បញ្ចេញមតិ