ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកបន្ទាន់ ផ្នែក Operations Specialist

Koh Thmey Technology CO.,LTE
  • Ad ID : 4020538
  • ទីតាំង :
  • បង្ហោះថ្ងៃ :
  • មើល : 983

ការពិពណ៌នា

  • ប្រភេទពេញម៉ោង
  • បទពិសោធន៍1 Year Up
  • ប្រាក់ខែចាប់ផ្តើមពី$400 Up

工作职责:
1)熟练掌握中柬文。
2)具有市场相关工作经验,有线上推广经验尤佳。
3)有较强的沟通能力和执行力,工作积极主动。
任职要求:
1)参与App市场线上活动策划、宣传、品牌推广工作,提升App用户新增。
2)协助App内用户运营、内容运营,提升用户留存。
3)参与App市场调研,跟进竞品信息,及时反馈市场报告。
Job responsibilities:
1) Proficiency in Chinese and Cambodian.
2) Experience in market-related work, especially in cable marketing.
3)Strong communication and execution skills, proactive work.
Job requirements:
1) Participate in the planning, promotion and brand promotion of the online activities of the App market, and promote the new users of the App.
2) Assist in App user operation, content operation, enhance user retention.
3) Participate in App market research, follow up competition information, and feedback market report in time.
ទំនួលខុសត្រូវការងារ៖
១) ជំនាញភាសាចិននិងខ្មែរ។
២) បទពិសោធន៍ក្នុងការងារទាក់ទងនឹងទីផ្សារជាពិសេសក្នុងវិស័យខ្សែកាប។
៣ communication ជំនាញក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងនិងការប្រតិបត្តិខ្លាំងការងារសកម្ម។
តម្រូវការការងារ៖
១) ចូលរួមក្នុងការធ្វើផែនការការផ្សព្វផ្សាយនិងការផ្សព្វផ្សាយម៉ាកនៃសកម្មភាពតាមអ៊ិនធឺរណែតនៃទីផ្សារកម្មវិធីនិងផ្សព្វផ្សាយដល់អ្នកប្រើប្រាស់ថ្មីនៃកម្មវិធី។
២) ជួយដល់ប្រតិបត្តិការអ្នកប្រើកម្មវិធីប្រតិបត្តិការមាតិកាបង្កើនការរក្សាទុកអ្នកប្រើប្រាស់។
៣) ចូលរួមក្នុងការស្រាវជ្រាវទីផ្សារកម្មវិធីតាមដានព័ត៌មានប្រកួតប្រជែងនិងរបាយការណ៍ទីផ្សារឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលា។


ដើម្បីទទួលបានការងាររហ័ស សូមកុំភ្លេចបញ្ជាក់ថា៖ អ្នកបានឃើយ ការងារនេះនៅលើខ្មែរ២៤!
To get a job quickly, do not forget to say you saw this job on Khmer24!
បញ្ចេញមតិ