ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក បន្ទាន់

លឿង រ៉ាវុធ
  • Ad ID : 4935522
  • ទីតាំង :
  • បង្ហោះថ្ងៃ :
  • មើល : 2185

ការពិពណ៌នា

  • ប្រភេទពេញម៉ោង
  • ប្រាក់ខែចាប់ផ្តើមពី$170 Up

១. ពេលវេលា៖
- អាចធ្វើការជ្រើសរើសពេលវេលាសម្រាប់បម្រើការងារ ដោយមានពីរវេន
• ម៉ោង ៨ ព្រឹក- ម៉ោង ៨ល្ងាច
• ម៉ោង ៨ល្ងាច ម៉ោង ៨ព្រឹក

២. តួនាទីការងារ៖
• គិតប្រាក់ពីអតិថិជន
• ត្រួតពិនិត្យលើការផ្តល់សេវាកម្មជូនអតិថិជនបានល្អ
• រៀបចំត្រួតពិនិត្យបញ្ជីអតិថិជន និងសេវាទាំងឡាយដែលផ្តល់ជូនអតិថិជន
• កត់ត្រានូវសេវានិងព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ជូនអតិថិជន
• សំរបសំរួលអតិថិជនក្នុងការជួយដោះស្រាយនូវបញ្ហាផ្សេងៗ
• ធ្វើរបាយការណ៌ប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំសប្តាហ៍ និងប្រចាំខែជូនទៅប្រធានផ្នែកផ្ទាល់អំពីពត៌មានចំណូល-ចំណាយ, ស្តុកផលិតផលប្រើប្រាស់, អំពីមតិអតិថិជនប្រចាំថ្ងៃ, និងការត្អូញត្អែរពីអតិថិជន
• រាប់ស្តុកប្រចាំសប្តាហ៌និងប្រចាំខែ
• ត្រូវធ្វើការងារផ្សេងៗទៅតាមភាពជាក់ស្តែងរបស់អគ្គនាយក ជាគោលការណ៍អាជីវកម្មហាងនូវគ្រប់កាលះទេសះនិងស្ថានភាពការងារ។

៣. ការទទួលខុសត្រូវ៖
• ធានាឲ្យបានការឆ្លើយតបជាមួយអតិថិជនទន់ភ្លន់ រួសរាយ និងទាន់ពេលវេលា
• ធានាឲ្យបានដំណើរការទូទៅឲ្យមានសណ្តាប់ធ្នាប់ល្អ
• ធានាឲ្យបានដំណើរការ និងសេវាកម្មអតិថិជនមានភាពរលូន
• ធានាឲ្យបានពុំមានការបាត់បង់ទំនិញឬសាច់ប្រាក់របស់ហាង
• ធានាឲ្យបានការផ្តល់សេវាកម្មសក់ជូនអតិថិជនប្រកបដោយគុណភាពល្អនិងការពេញចិត្តពីអតិថិជន
• ធានាឲ្យបានការដោះស្រាយបញ្ហាមានប្រសិទ្ធិភាពនិងរហ័ស

៤. លក្ខខណ្ឌការងារ៖
• មានជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គល
• ជំនាញបំរើសេវាកម្មជូនអតិថិជន
• ជំនាញចរចារជាមួយក្រុមការងារនិងអតិថិជន
• ការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់


ដើម្បីទទួលបានការងាររហ័ស សូមកុំភ្លេចបញ្ជាក់ថា៖ អ្នកបានឃើយ ការងារនេះនៅលើខ្មែរ២៤!
To get a job quickly, do not forget to say you saw this job on Khmer24!

ការងារស្រដៀងគ្នា

បញ្ចេញមតិ