ផ្នែកដឹកជញ្ចូន

Ponleu
  • Ad ID : 5050590
  • ទីតាំង :
  • បង្ហោះថ្ងៃ :
  • មើល : 769

ការពិពណ៌នា

  • ប្រភេទពេញម៉ោង
  • បទពិសោធន៍1 Year Up

ត្រូវការរើសបុគ្កលិកផ្នែកដឹកជញ្ចូន


ដើម្បីទទួលបានការងាររហ័ស សូមកុំភ្លេចបញ្ជាក់ថា៖ អ្នកបានឃើយ ការងារនេះនៅលើខ្មែរ២៤!
To get a job quickly, do not forget to say you saw this job on Khmer24!

ការងារស្រដៀងគ្នា

បញ្ចេញមតិ