សន្តិសុខសាលា

Hoy Ratha
  • Ad ID : 3639940
  • ទីតាំង : ភ្នំពេញ
  • បង្ហោះថ្ងៃ :
  • មើល : 185

ការពិពណ៌នា

  • ប្រភេទពេញម៉ោង

- មានអាយុចាប់ពី 30-45ឆ្នាំ
- គោរពពេលវេលា
- អំណត់ តស៊ូ ស្មោះត្រង់
- មិនប្រកាន់ការងារ


ដើម្បីទទួលបានការងាររហ័ស សូមកុំភ្លេចបញ្ជាក់ថា៖ អ្នកបានឃើយ ការងារនេះនៅលើខ្មែរ២៤!
To get a job quickly, do not forget to say you saw this job on Khmer24!

ការងារស្រដៀងគ្នា

បញ្ចេញមតិ