ស្វែងរកការងារនៅទីក្រុងភ្នំពេញ

Lim Phannu
  • Ad ID : 4775316
  • ទីតាំង :
  • បង្ហោះថ្ងៃ :
  • មើល : 392

ការពិពណ៌នា

  • ប្រភេទពេញម៉ោង
  • បទពិសោធន៍2 Year Up
  • ប្រាក់ខែចាប់ផ្តើមពី$270 Up

Dear Sir/madam
I currently seeking for a job as an office worker, or assistant. I can use both of English and Computer and I also have 2 years experiences working in office and outside. If you're seeking for an ideal candidate to serve in your organization, please feel free to contact me through my phone number below. I'm fascinated to learn new things and be able to adapt to new working environment. Thanks


ដើម្បីទទួលបានការងាររហ័ស សូមកុំភ្លេចបញ្ជាក់ថា៖ អ្នកបានឃើយ ការងារនេះនៅលើខ្មែរ២៤!
To get a job quickly, do not forget to say you saw this job on Khmer24!
បញ្ចេញមតិ