អ្នកអនាម័យ Cleaner and Dishwasher

Indian Fine Dining
  • Ad ID : 3756990
  • ទីតាំង :
  • បង្ហោះថ្ងៃ :
  • មើល : 769

ការពិពណ៌នា

  • ប្រភេទពេញម៉ោង
  • បទពិសោធន៍2 Year Up
  • ប្រាក់ខែចាប់ផ្តើមពី$220 Up

Clean, stock and supply designated areas (dusting, sweeping, vacuuming, mopping, cleaning ceiling vents, restroom cleaning etc)
Perform and document routine inspection and maintenance activities
Carry out heavy cleansing tasks and special projects
Notify management of occurring deficiencies or needs for repairs
Cooperate with the rest of the staff


ដើម្បីទទួលបានការងាររហ័ស សូមកុំភ្លេចបញ្ជាក់ថា៖ អ្នកបានឃើយ ការងារនេះនៅលើខ្មែរ២៤!
To get a job quickly, do not forget to say you saw this job on Khmer24!

ការងារស្រដៀងគ្នា

បញ្ចេញមតិ