ទំនាក់ទំនង PHANNA

លេខទូរស័ព្ទ : 077512942
Website : https://www.khmer24.com/p-67266165
ទីតាំង : ទីក្រុង / ខេត្ត Phnom Penh
អាសយដ្ឋាន : ទីតាំងយើងខ្ញុំហួសស្ពានជ្រោយចង្វា1500ម៉ែតហួសវត្តកៀនឃ្លាំងប្រហែរ៣០០ម៉ែត
បញ្ចេញមតិ