ទំនាក់ទំនង Thavy Min Tra

លេខទូរស័ព្ទ : 077982504
Website : https://www.khmer24.com/p-965124473
ទីតាំង : ទីក្រុង / ខេត្ត Phnom Penh
អាសយដ្ឋាន : អាស័យដ្ឋាន: (បុរីពិភពថ្មី ឡាសែនសុខ) ផ្ទះលេខ38A ផ្លូវ02 ស.ភ្នំពេញថ្មី ខ.សែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ជិតផ្សារទំនើបអេអន២ទូរស័ព្ទ : 077 98 25 04 / 096 51 24 473
Open in Google Map
បញ្ចេញមតិ