ទំនាក់ទំនង ចាន់ សុភណ្ឌ័

លេខទូរស័ព្ទ : 098882809,089845826,016772998
Website : https://www.khmer24.com/p-98882809
ទីតាំង : ទីក្រុង / ខេត្ត Phnom Penh
អាសយដ្ឋាន : បឹងទំពុន
បញ្ចេញមតិ