ទំនាក់ទំនង ស្រីភក្រ្ត័លក់ម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទ

លេខទូរស័ព្ទ : 0966686828,069869620,069869620
Website : https://www.khmer24.com/SreyPheakMotorShop
ទីតាំង : សង្កាត់ / ឃុំ Ruessei Kaev, ខណ្ឌ / ស្រុក Ruessei Kaev, ទីក្រុង / ខេត្ត Phnom Penh
អាសយដ្ឋាន : ហាងស្រីភក្រ្ត័ យើងខ្មុំមាន ទិញនិងលក់ម៉ូតូ គ្រប់ប្រភេទ មានពន្ធអាចខលមកលេខ 069869620
Open in Google Map
បញ្ចេញមតិ