ទំនាក់ទំនង សិប្បកម្ម​សួស្ដី​ 077221273

លេខទូរស័ព្ទ : 077221273,0968882165
Website : https://www.khmer24.com/fb-dar27672
ទីតាំង : ទីក្រុង / ខេត្ត Kampong Speu
អាសយដ្ឋាន : Kampong Speu, Cambodia
Open in Google Map
បញ្ចេញមតិ