ទំនាក់ទំនង Socheata Oum

លេខទូរស័ព្ទ : 069719956
Website : https://www.khmer24.com/fb-narytaleg
ទីតាំង : ទីក្រុង / ខេត្ត Phnom Penh
អាសយដ្ឋាន : ផ្សារចាក់អង្រែក្រោម
បញ្ចេញមតិ